Dostupni kursevi

Asertivnost i upravljanje konfliktima

Kroz ovaj kurs ćete naučiti kako se na adekvatan, samopouzdan i komunikacijski zdrav način zauzeti za svoje interese i interese svog odjela ili tima, pomoću asertivne komunikacije i upravljanja konfliktima.

Basic English

Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovama engleskog jezika u svakodnevnom radu.

English for counterdesk employee in Bank

   

Cilj kursa je da upozna polaznike sa poslovnim engleskim jezikom u radu sa klijentima Banke.

Informacijska varnost DRSI

Informacijska varnost

Cilj izobraževanja je seznaniti uporabnike z osnovami informacijske varnosti, pomembnostjo varovanja podatkov in njihove uporabe.

Informaciona sigurnost

Seminar ima za cilj da upozna polaznike sa osnovama informacione sigurnosti i važnosti sigurnog čuvanja i rukovanja podacima.

Information Security | Informationssicherheit

Information SecurityThe goal of this course is to introduce the basics of information security and the importance of safe data storage and handling.

Das Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden Basics zur Informationssicherheit, Wichtigkeit des sicheren Aufbewahrens und Umgang mit Information zu vermitteln.