Kontakt

       

        Idego d.o.o. Sarajevo
Dajanli Ibrahim bega 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: korisnicka.podrska@idego.ba
Telefon: +387 33 266 735  
Fax: +387 33 266 73

Last modified: Monday, 27 February 2017, 12:39 PM