Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Svrha ovog seminara je upoznati zdravstvene djelatnike i druge zainteresirane sa sustavom dijagnostičko­terapijskih skupina (DTS).

Cilj kursa je upoznavanje sa osnovama poslovnog bontona, poslovne komunikacije, poslovnim manirima i kodeksom poslovnog odijevanja.

Seminar ima za cilj da upozna polaznike sa osnovama informacione sigurnosti i važnosti sigurnog čuvanja i rukovanja podacima.

Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovama engleskog jezika u svakodnevnom radu.

microsoft-excel%20%281%29.png

Ovaj kurs je kreiran kako bi se učesnici upoznali sa naprednim opcijama programa MS Excel 2013 i savladali veštine uređivanja, analiziranja i prezentovanja podataka.

time28.png

          

Kurs ima za cilj edukaciju zaposlenih u smislu bolje organizacije vremena.

Cilj kursa je da upozna polaznike sa poslovnim engleskim jezikom u radu sa klijentima Banke.

Cilj kursa je upoznavanje sa zakonskim okvirima vezanim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Seminar ima za cilj da upozna djelatnike Jadranskog osiguranja sa policama paket osiguranja kućanstva.

Seminar ima za cilj da upozna djelatnike Jadranskog osiguranja sa proizvodima zaštite na policama autoodgovornosti.