Basic English

Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovama engleskog jezika u svakodnevnom radu.