Poslovna komunikacija

Ovaj kurs daje znanja i iskustvo kvalitetne komunikacije  u kojoj se informacije, mišljenja i stavovi prenose na potpun i zdrav način, poštujući stavove vjerovanja i specifičnosti svih strana u komunikacijskom procesu.