Adminteh kurs jdjd

Kurs je o administrativnim procedurama u OS BiH.