Asertivnost i upravljanje konfliktima

Kroz ovaj kurs ćete naučiti kako se na adekvatan, samopouzdan i komunikacijski zdrav način zauzeti za svoje interese i interese svog odjela ili tima, pomoću asertivne komunikacije i upravljanja konfliktima.