Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Cilj kursa je upoznavanje sa zakonskim okvirima vezanim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.