Informaciona sigurnost

Seminar ima za cilj da upozna polaznike sa osnovama informacione sigurnosti i važnosti sigurnog čuvanja i rukovanja podacima.