Svrha ovog seminara je upoznati zdravstvene djelatnike i druge zainteresirane sa sustavom dijagnostičko­terapijskih skupina (DTS).