Seminar ima za cilj da upozna djelatnike Jadranskog osiguranja sa policama paket osiguranja kućanstva.

Seminar ima za cilj da upozna djelatnike Jadranskog osiguranja sa proizvodima zaštite na policama autoodgovornosti.